Thành lập công tyĐăng ký nhãn hiệuKế toán - Thuế
English News
 
 
 
 
 
 

Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2010 – 2011 của Công ty cổ phần NIVL

Theo Văn bản mới đây của ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Nhà máy đường thuộc Công ty cổ phần NIVL về chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía và kế hoạch chuẩn bị ép vụ mùa 2010 – 2011 cho biết:

Nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng đưa mía không đạt chất lượng (mía non, mía ngâm nước, mía xấu,.v.v…) về Nhà máy đường, nên kể từ vụ sản xuất mía đường năm 2010 – 2011, Nhà máy đường NIVL sẽ tiến hành triển khai thực hiện các chính sách đầu tư và thu mua mía tại vùng mía Long An nhằm tăng cường củng cố và phát triển vùng nguyên liệu mía cũng như chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Long An được tốt theo quy hoạch của tỉnh, cụ thể như sau:

I. Về chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía:

1. Chính sách hợp đồng đầu tư ứng vốn cho người trồng mía.

a. Định mức vốn đầu tư cho 01 ha trồng mới là 12.000.000 đồng/ha (mười hai triệu đồng) với lãi suất ngân hàng tại thời điểm và thu hồi trong 01 (một) năm.

b. Định mức vốn đầu tư cho 01 ha mía gốc là 8.500.000 đồng/ha (tám triệu năm trăm ngàn đồng) với lãi suất ngân hàng tại thời điểm và thu hồi trong 01 (một) năm.

c. Nếu nông dân chuyển đổi cây trồng để trồng mía diện tích từ 01 ha đến tối đa 50 ha cho năm đầu tiên (trồng mới trên đất hoang hoặc chuyển đổi từ cây khác như lúa, tràm,…sang mía) thì tùy theo trường hợp Công ty sẽ kiểm tra và tăng vốn đầu tư lên 20.000.000 đồng/ha (hai mươi triệu đồng) với lãi suất ngân hàng tại thời điểm và thu hồi trong 03 (ba) năm.

2. Chính sách Nhà máy hỗ trợ nông dân không hoàn lại để nâng cao năng suất và chất lượng mía.

- 700.000 đồng/ha (bảy trăm ngàn đồng) cho nông dân đánh lá mía sau 6 – 7 tháng tuổi nhằm tăng năng suất và chữ đường.

- 2.000.000 đồng/ha (hai triệu đồng) cho trồng mới trên đất hoang hoặc cây trồng khác sang mía sẽ không hoàn lại (tiền này được khấu trừ trong định mức đầu tư 20.000.000 đồng/ha nêu trên).

- 3.000.000 đồng/ha (ba triệu đồng) sẽ được hỗ trợ thêm cho nông dân trồng theo phương pháp hàng cách hàng 1m2 và 10 tấn ngọn/ha.

Đối với hợp đồng trách nhiệm áp dụng cho UBND các xã có phối hợp với Nhà máy để quản lý vùng nguyên liệu mía sẽ được hưởng 1.500 đồng/tấn mía khi người nông dân tại địa phương trồng và giao mía hoàn thành hợp đồng.

II. Về giá mía:

Nhà máy bảo hiểm giá mía trong vụ ép 2010 – 2011 là 550.000 đồng/tấn mía có 10 chữ đường (CCS) – giá lên phương tiện vận chuyển tại ruộng. Giá mía thu mua theo chữ đường thực tế cụ thể, Nhà máy sẽ có thông báo trước khi vào vụ sản xuất theo diễn biến giá thị trường từng thời điểm.

III. Về chất lượng mía:

- Nhà máy sẽ áp dụng chính sách thu mua mía theo chữ đường (không mua mía xô, mía không đạt chất lượng, mía non, mía ngâm nước, mía xấu,.v.v…).

- Mía đưa về Nhà máy phải đạt tiêu chuẩn theo quy định đã ký kết giữa Nhà máy và người trồng mía (thực hiện đúng theo Điều 1 của Hợp đồng đầu tư và mua lại mía cây vụ ép 2010 – 2011).

- Trường hợp người cung cấp mía đưa mía về Nhà máy không đạt chất lượng vượt tỷ lệ tạp chất quá quy định theo như hợp đồng thì Nhà máy kiên quyết từ chối không tiếp nhận.

IV. Thủ tục tiếp nhận mía tại cảng mía của Nhà máy:

Áp dụng theo quy định của Nhà máy như: cấp phép đốn chặt mía theo lịch trong hợp đồng đã ký; phương tiện (ghe, xe) khi đến cảng mía phải theo thứ tự tài để vào cân mía.

V. Dự kiến thời gian sản xuất của Nhà máy vụ ép 2010 – 2011:

Bắt đầu vào cuối tháng 9 năm 2010 và kết thúc vào cuối tháng 4 năm 2011./.

Thái Chuyên (Sở Công Thương)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: