Thành lập công tyĐăng ký nhãn hiệuKế toán - Thuế
English News
 
 
 
 
 
 

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.


Chính Phủ

Page 1 of 5

CHÍNH PHỦ

-------

Số: 51/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12

ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam ------------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: